Equine MERC neemt deel aan trendsessie HAS Hogeschool

Equine MERC neemt deel aan trendsessie HAS Hogeschool

Vandaag zat Luc weer heel even in de schoolbanken! Equine MERC was door studenten van de HAS Hogeschool uitgenodigd om deel te nemen aan de trendsessie die deel uitmaakt van het Nationaal Ruiteronderzoek 2016.

HAS Hogeschool voert dit onderzoek jaarlijks uit en publiceert de resultaten in de Hippische Monitor. Het doel van de Hippische Monitor is ondernemers inzicht geven in kansen en mogelijkheden voor de doorontwikkeling van hun bedrijf.

Vandaag ging het over een aantal trends in de hippische markt waarbij we het in groepen hadden over hoe deze ontwikkelingen zich zouden kunnen voortzetten. De nadruk lag met name op:

  • Verandering van de sport
  • Vermenselijking van het paard
  • Maatschappelijk betrokken ondernemen

Deze bevindingen waren gedaan op basis van inzichten in consumentengedrag en het was aan de aanwezige hippische ondernemers om scenario’s te schetsen over de toekomst van de hippische sector. Het was een interessante middag waarbij je aan het denken werd gezet over hoe je op deze ontwikkelingen in kunt spelen.

De Hippische Monitor zal over enkele maanden worden gepubliceerd en is te bestellen door een mail te sturen naar kennismakerpaard@has.nl

About the Author